Sokolov 71, Herzliya
Sokolov 71, Herzliya
3 Rooms, 80m²
5750 NIS

Other Assets:

Tel Aviv, Yehudit Blvd. 14
Tel Aviv, Yehudit Blvd. 14
8500 NIS
Show more
Tel Aviv, Yehudit Blvd. 14
Tel Aviv, Yehudit Blvd. 14
7050 NIS
Show more
Tel Aviv, Yehudit Blvd. 14
Tel Aviv, Yehudit Blvd. 14
6900 NIS
Show more
Sokolov 71, Herzliya
Sokolov 71, Herzliya
5750 NIS
Show more
Sokolov 71, Herzliya
Sokolov 71, Herzliya
3 Rooms, 80m²
5750 NIS