רכישת נכס חדש מול נכס יד שנייה  

 

רכישת נכס הינה אחת העסקאות המשמעותיות בחייו של אדם. על כן, עליו לשקול בכובד ראש את כל האפשרויות העומדות בפניו ולהיות מודע לחסרונות ויתרונות כל בחירה. אחת הדילמות להן נקלעים רוכשים פוטנציאלים היא ההתלבטות בין רכישת נכס חדש מקבלן לבין רכישת נכס יד שנייה.

 

יתרונות לרכישת נכס חדש מקבלן

 • עיצוב – קיימת גמישות רבה יותר בתכנון ובעיצוב הנכס.
 • בנייה – סטנדרט בנייה ותשתית חדשים המפחיתים משמעותית את הסיכוי לגילוי תקלות וביצוע תיקונים ושיפוצים. סטנדרטים גבוהים יותר בכל הנוגע למערכות חשמל, מים, גז ושטחים קהילתיים כגון חדר כושר או בריכה משותפים לבניין. כמו כן, ככל שהבניין חדש יותר, ישנו סיכוי יותר גבוה לקיום מעלית, חנייה פרטית צמודה, מחסן וממ"ד עמיד יותר.
 • אחריות – אחריות הקבלן לתיקון ליקויים ותקלות שונות העלולות להתגלות לאחר אכלוס הנכס. אכן, החוק מחייב במתן אחריות מלאה על טיב הבנייה. כמו כן, על פי החוזה בין הקבלן למוכר יש תקופת אחריות בה הקבלן מחויב לתקן ליקויים.
 • חיפוש – תהליך הרכישה מקבלן אינו דורש שיטוט אינסופי באתרים ייעודיים, כיתות רגליים בין דירות משומשות רבות והתמודדות עם מתווכים ובעלי הדירות השונים.
 • תשואות – בעקבות הפער בין מחיר רכישת הנכס בשלביה המוקדמים לבין הנכס המוכן, הרוכש נכס חדש צפוי ליהנות מרווחים.

 

יתרונות ברכישת נכס יד שנייה

 • שטח – לרוב שטחי דירות חדשות, ובפרט גודל חדרים, קטן משמעותית משטחי דירות יד שנייה.
 • יציבות כלכלית של הקבלן\יזם – הרוכש הפוטנציאלי של נכס חדש חשוף לנזק כלכלי במקרה של פשיטת רגל הקבלן או הידרדרות מצבו הכלכלי. כמו כן, לעיתים הערבויות אינן ניתנות למימוש ונדרשת פנייה לערכאות שיפוטיות.
 • זמינות – ישנו חשש לאיחור במועד מסירת החזקה בנכס חדש כתוצאה מעיקוב ברישום זכויות מקרקעין, עיקוב בקבלת אישורים מהרשויות השונות או מחמת תקלות טכניות נוספות. אולם במרבית המקרים כאשר רוכשים דירת יד שנייה ניתן לעבור אליה בפרק זמן קצר, אלא אם כן נדרש שיפוץ רציני.
 • מיקום – רוב הדירות החדשות נבנות בפרברי העיר או באזורים מתפתחים. כתוצאה מכך, התשתית התחבורתית, החברתית, החינוכית והמסחרית לרוב פחות מפותחת באזורי דירות חדשות. כמו כן, ישנה נטייה לבניה מאסיבית באזורי פיתוח אשר עלולה לפגוע באיכות החיים בעקבות מפגעי רעש, לכלוכים וחסימת כבישים.
 • התרשמות – טרם סיום הבניה של נכס חדש, ניתן להתרשם ממנה רק בעזרת אמצעי המחשה.

 

 

 

לאחר שקילת השיקולים לעיל, יש לקחת גם כן בחשבון את העלויות הנלוות בכל אחת מהאפשרויות.

עלויות נלוות ברכישת נכס חדש

 • שכר טרחת עו"ד הקבלן – ברכישת נכס מקבלן, נהוג כי שכר הטרחה המשולם על ידי הרוכשים עמד על כ1.5%-2.5% ממערך העסקה. אולם, נחקק חוק חדש המגביל את שכר טרחתו של עורך הדין לסכום אשר אינו עולה על 5,000 ₪ או לחצי אחוז ממחיר הדירה, הנמוך מבין השניים.
 • היצמדות למדדים – ברכישת נכס חדש קיימות הוצאות הנובעות מהצמדת התשלומים העתידיים למדד מחירי הצרכן או למדד תשומות בנייה.
 • אגרות והוצאות– ברכישת נכס חדש נלווים תשלומים עבור תסריטים, מדידות, רישום בית משותף, חיבורים לחשמל ומים ואגרות נוספות.
 • בדק בית – בקבלת דירה חדשה מומלץ לבצע בדק בית וזאת על מנת להציף ולגלות את הבעיות הקיימות על מנת לפתור אותן עוד בתקופת האחריות וכן בטרם עוברים לגור בדירה.

עלויות נלוות לרכישת נכס יד שנייה

 • שכר טרחת עו"ד – שכר טרחת עו"ד לרכישת נכס יד שנייה עומד על כ-0.5-1% מערך העסקה.
 • שיפוצים – לרוב, נכסים יד שנייה הינם ישנים וזקוקים לשיפוצים כלליים ולהתאמה לצרכי אורח החיים של הרוכשים.
 • דמי תיווך – רוב הרוכשים שוכרים שירותי דמי תיווך אשר כרוכים בתשלום כ-1.5-2% משווי העסקה.
 • בדק בית – בטרם ואף במהלך רכישת דירה יד שנייה מומלץ לבצע בדק בית וזאת על מנת לאמוד את המצב התכנוני של הדירה וכן לדעת מראש את מצבה הפיסי של הדירה, דבר העלול להשפיע על ההחלטה האם אכן לרכוש או לא. מומלץ לבצע בדק בית וזאת על מנת להציף ולגלות את הבעיות הקיימות בטרם הרכישה.

אין תשובה חד משמעית לשאלה אם כדאי לרכוש נכס יד שנייה או נכס חדש מקבלן, ויש לבחון כל מקרה לגופו לפי צרכי הרוכשים ומאפייני הנכס. על כן, יש לשקול בכובד ראש את השיקולים המנויים להלן טרם גיבוש החלטה סופית.

ניתן וחשוב להתייעץ עם גורמים מקצועיים המנוסים בתחום בטרם קבלת החלטות הרות גורל לצורך בניית פתרון אישי.